Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

Спортно-биологичния профил на младия футболист.

alt

Моделът на съвременния футболист не се оформява само от футболната стойност, но това е комбинация от много фактори, които описват идеалния талант.Състезателния и биологичния профил на идеалния играч който ще бъде част националните отбори на страната (деца, юноши , мъже), както и на професионалния футбол трябва да се основава на предварително определени норми.

Отговорно лице във всяка страна за определяне на идентичността на футбола и неговия модерен футбол е футболната федерация.

 Откриването и оценката на идеалния футболист трябва бъдат определени от спортно техническите комитети на федерациите и като се взимат предвид статистическите данни от измервания в редица играчи от различни възраси и анализи на важни събития.

Също така, важна роля играят мненията и изследванията на опитни професионални треньори, спорти психолози, диетолози и др. След оценяването и подбора на гутболистите съгласно критериите, се създава план за равитието на таланта.

Според данните на съвременния футбол както те стават ясни в изследвания на световно и европейски ниво (Световно първенство, европейско първенство, шампионска лига и др.), идеалния спортно-биологичния профил на съвременния футболист е базиран на следните данни:

 • Физическите качеста (бързина, сила, гъвкавост, ловкост, издържливост).
 • Технически способности.
 • Психически елеменсти (наблюдение, мислене, избор, решение)
 • Характер (личност).

Имайте предвид, че стойноси от измерванията са различни в зависимост от възрастта, периода, структурата на даден футболист и като се вземат под вимание параметри като:

 • Добро здраве,
 • Хранене,
 • Психология,
 • Развитие в зависимост от възрастта и др.

По долусе изброени някои примерни стойности от отделните измервания, направени на висококвалифицирани футболисти през 2004 година в една футболна школа в

Бразилия. Следните стойности са за централните защитници на 15 годишна възраст.

 • Възраст: 15 години (0,3)*
 • Тегло: 64,2 кг (4,3)*
 • Ръст: 1,78 см (3,6)*
 • Бързина (30м.): 4,25 сек (0,15)*
 • Вертикален отскок: 31,0 см (2,8)*
 • Вертикален отскок с засилване: 34,9 см (3,6)*

Какво трябва да се направи:

На всеки един футболист трябва да му създаде картотека на която ще се записват данни в редовни интервали от време (всеки два месеца) – цялата информация която може да се събере за него. Тази информация може да включва физическите качества, ергометрични тестове, медицински прегледи, психологически прегледи и др. Колкото по голям обем от информация имаме за един футболист и то от ранна възраст, толкова по ефективна става работата на треньорите. По този начин може да се диагностицират слабостите и да се справяме с тях в точното време. Известно е че някои елементи се усъвършенстват в определена възраст.

Обикновено диагноза се прави когато млад футболист постъпи в голям професионален отбор и обикновенно с напреднала възраст, без да съществува официанлна информация за определяне на идеалния модел на играч. Често е невъзможно да се обърне внимание върху неговите слабости или неговите подобрения са по малки от очакваните.

Това може да остане непроницаема бариера за кариера заа футболиста. Жалко е да не бъде в състояние да играе футбол на високо когато науката дава много възможности. Трябва да започнем да използваме научните данни с цел ефективното развитие на младите футболисти както правят всички развити (във футбола) страни.

Ето защо и в нашата страна трябва да се определи спортно-биологичния профил на съвременния талантлив футболист. За да може българския футбол да има бъдеще и да се повтори успеха от 94 година.