Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

В настоящото изследване решихме да навлезем подробно в нападението на отборите на Арсенал и Ливърпул в няколко мача от Висшата Лига през 2015/16. За целта изследвахме и сравнихме някой технико-тактически показатели на двата отбора.

ЦЕЛ , ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

1 Цел на изследването

Целта на настоящото проучване е да се сравни и анализира игровата дейност в нападение на отборите на ФК "Ливърпул" и ФК "Арсенал".

2. Задачи на изследването

1. Да се разработи методика за анализ на игровите действия по време на официални футболни срещи.

2. Да се регистрират игровите действия в нападение на футболистите на ФК "Ливърпул" иФК " Арсенал" на 3 мача от Английската Висша Лига през 2015/16 г.

3. Да се характеризира активността и ефективността на игорвите действия на футоблистите наФК "Ливърпул" и ФК "Арсенал".

3. Методика на изследването

3.1. Обект и предмет на изследване

Обект на изследването е нападатетелната фаза на отборите на ФК "Ливърпул" иФК "Арсенал“ по време на анализираните мачове. Предмет на изследването са 14 показатели характеризиращи състоянието на игровата дейност в нападене на отбора.

3.2. Методи на изследване

За реализиране на целта и стоящите през изследването задачи саизползвани следните методи:

1. Проучване, анализ и обобщаване на специализираната научно-методична литература.

            Проучването на литературата бе насочено от една страна към достиженията на теорията и практиката на футбола по отношение на начините за моделиране (свеждане на описанието на многообразието на игровата дейност до достатъчно на брой, но информативни за успеха технико-тактически действия) на състезателната дейност по време на официални срещи. Ползвана бе и информация, публикувана в интернет.

2. Спортно-педагогическо наблюдение.

            Проследени бяха общо шест срещи, три на ФК "Ливърпул"и три на ФК "Арсенал" от Вишсата Лига през 2015/1 г. Наблюдаваните срещи са следните:

                                                                            i.            Стоук - Ливърпул : 0-1

                                                                            ii.            Ливърпул - Бурнемут : 1-0

                                                                            iii.            Ливърпул - Уест Хям : 0-3

                                                                            iv.            Арсенал - Уест Хям : 0-2

                                                                            v.            Кистъл Палас - Ливърпул : 1-2

                                                                            vi.            Нюкасъл - Ливърпул : 0-1

Използвана бе апаратурна комплектация за компютъризиран видеоанализ на игровите действия, включващ следните компоненти:

·         Специализиран софтуерен продукт „CoachLab”. Той е предназначен за анализ на технико-тактическите действия, реализирани по време на спортни срещи (в това число и футболни), които са заснети на дигитален запис. При необходимост от анализ на срещи, заснети аналогово е необходимо предварително записът да бъде дигитализиран.

За осъществяване на запис на дадена среща е необходимо:

1. Изследователят да разполага с дигитализиран запис на срещата в някой от следните формати - MPG, AVI, VoB и др. Производителите препоръчват за малки файлове форматът да е MPEG I (при който 1 час видео ~ 1 GB), а за най-добро качество - MPEG II или VoB (1 час видео ~ 4GB).

2. Да се зададе схемата на анализа. Тя се записва като самостоятелен файл с разширение .SCA. Софтуерът позволява избор от 10 основни категории показатели, които имат по 5 подкатегории и множество 25разновидности. Освен това софтуерът разполага и с предварително зададени, готови за ползване схеми.

3. Графичен файл (*. BMP, *. JPG), с изображение на игралното поле. Фигура 1. Екранна форма на програмата „CoachLab”.Работата със софтуера изисква известни умения от страна наоператора. Независимо от големите възможности на апаратурната

комплектация за характеризиране на игровата дейност в индивидуалени отборен аспект сме ползвали само показателите, описани в таблица1.

Фигура 1. Екранна форма на програмата CoachLab

Таблица 1. Изследвани показатели

Показател

Мерна единица

Посока на нарастване

1

Подавания

Брой

+

2

Къси точни подавания

Брой

+

3

Дълги точни подавания

Брой

+

4

Средни точни подавания

Брой

+

5

Удари

Брой

+

6

Точни удари

Брой

+

7

Неточни удари

Брой

+

8

Удари от вратарското поле

Брой

+

9

Удари от наказателното поле

Брой

+

10

Удари извън наказателно поле

Брой

+

11

Голове

Брой

+

12

Голове от вратарското поле

Брой

+

13

Голове от наказателното поле

Брой

+

14

Голове извън наказателно поле

Брой

+

 Анализ на резултатите

1 регистрация на резултатите

Таблица 2. Регистрация на изследванит показатели на отбора на ФК " Ливърпул"

           

На таблица 2 се виждат резултатите на изледваните показатели на отбора на ФК "Ливърпул". Следва да анализираме всеки един показател по отделно но и общо за трите мача за да влеме в същността на играта на отбора.

Таблица 3. Регистрация на изследванит показатели на отбора на ФК " Арсенал".

На таблица 3 се виждат резултатите на изледваните показатели на отбора на ФК "Арсенал". Следва да анализираме всеки един показател по отделно но и ощбо за трите мача за да влеме в същността на играта на отбора.

2 общ анализ на резултатите

Фигура 2. Анализ на подаванията на "Ливърпул".


       

Фигура 3. Анализ на подаванията на "Арсенал".

Във фигури 2 и 3 виждаме разнообразието на подаванията на двата отбора в процентов вид. Регистрирали сме подаванията по следния начин - къси подавания до 10 метра, средни подавания от 11 до 30 метра и дълги подавания над 31 метра.Голямата разлика на двата отбора се вижда в средните подавания като "Арсенал" изполва 7% повече такива отколкото "Ливърпул". Следват късите подавания с разлика от 5% в полза на "Ливърпул". Дългите подавания се използват по-рядко и от двата отбора като при "Ливърпул" заемат 7% от общия дял, докато "Арсенал" 5%.


            Както се вижда във фигура 4, отборът на "Арсенал" изпълнява много повече подавания сравнение с "Ливърпул". По точно, играчите на "Арсенал" използват 383 на брой повече подавания от тези на "Ливърпул".

           

Фигура 4. Общи подавания на двата отбора.

 

Фигура 5. Процентов анализ на ударите на "Ливърпул".

Фигура 6. Процентов анализ на ударите на "Арсенал".


            Във фигури 5 и 6 се вижда че, отборът на "Арсенал" нанася по-точни удари в сравнение с този на "Ливърпул".  Точните удари за "Ливърпул" са само 24% от общия ми дял докато на "Арсенал" достига 52%.

Освен това, "Арсенал" нанася повече голове - общо 40 удара за тези три мача докато "Ливърпул" - 25. Това означа, че "Арсенал" нанася по 13,3 удара на мач, докато "Ливъпрул" 8,3.

Фигура 7. Общ брой удари на двата отбора.

Във фигура 8 виждаме сравнение на мясото, от което са нанесени ударите на двата отбора. Те са разделени в три категории:


а. удари от вратарското поле;
б. удари от наказателното поле;
в. удари извън наказателното поле.

Голямата разлика се забелязва в ударите от наказателното поле. "Арсенал" има 13 удара повече от "Ливърпул". Освен това, и в трите категории "Арсенал" има по-добри показатели от "Ливърпул" с по 3 удара.  Това ясно личи и  следващите две фигури.

Фигура 8. Място от което са нанесени ударите на двата отбора.

Фигура 9. Място от което са нанесени ударите на "Ливърпул".

Фигура 10. Място, от което са нанесени ударите на "Арсенал".

Във футболната игра всеки отбор се стреми да стигне по-близо до противниковата врата, независимо от стила на игра и игровата философия на всеки треньор. Смята се че от разстояние до 16,50 метра - наказателно поле - футболистът може да отбележи по-лесно гол отколкото ивън наказателното поле, тъй като времето за реакция на вратаря е по-малко, а и точността на удара е по-прецизна. В този ред на мисли, отборите които нанасят повече брой удари от вратарското и наказателното поле, имат по-голям  шанс да отбележат гол. Отборът на "Арсенал" има огромно предимство и в този показател.

Във фигурите 11 и 12 се анализират ударите на двата отбора и мястото, от където те са отбелязани. ФК "Арсенал" има съвсем леко предимство, като е отбелязал само един гол повече от ФК "Липърпул". По-точно "Арсенал" е отбелязал три гола докато футболистите на "Ливърпулл" само два.  Това, което прави впечатление, се вижда във фигура 11. Играчите на "Арсенал" са отбелязали всичките си голове от наказателното поле, докато тези на "Ливърпул" извън него. Това ни дава да разберем, че отборът на "Ливърпул" среща трудности в създаването на опасности в близост до противниковата врата. Освен това, двата отбора не показват разнообразие - отбелязали са голове само от една зона. Впечатление прави, че нито един от двата отбора не е успял да отбележи гол от вратарското поле.

Фигура 11. Място от което са нанесени головите ударитена двата отбора.

                        Фигура 12. Брой голове на двата отбора.

Изводи и препоръки

 Въз основа на направеното от нас проучване можем да направим следните изводи:

1. ФК "Арсенал" има по-добри резултати във всички показатели в сравнение с тези на ФК "Ливърпул". Това обаче, не е критерият за изхода на мачовете. Двата отбора имат по две победи и една загуба в тези три анализирани срещи.

2. Не се забелязва голямо откление при различните видове подавания между двата отбора.

3. ФК "Арсенал" има значително по-голям брой удари от ФК "Ливърпул".

4. "Арсенал" показва по-добри технически качества при завършващата фаза на атаката. Точността му е 52%. От друга страна "Ливърпул" има само 24% точност на ударите.

5. "Арсенал" успява да нанесе повече удари от наказателното поле, което се отразява и на головете.

6. Двата отбора имат малък брой удари от вратарското поле на противника и нито един отбелязан гол от тази зона.

7. Голяма разлика имат при ударите от назаказателното и извън наказателнот поле.

Въз основа на направеното от нас проучване можем да направим следните препоръки:

1. Да се изберат подходящи упражния с цел завършване на атаката в наказателното и вратарското поле.

2. Да се плануват упражнения с целенасочено дълготрайнно разиграване на топката преди завършване на атаката.