Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

Article Index

ТРЕТА ГЛАВА

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

1.     Количествени характеристики на головите атаки

          За решаване на целта и задачите на изследването бе необходимо да се проведе пълен вариационен анализ за определяне  на средното типично ниво и дисперсията на резултатите за състоянието на изследваните признаци, в нашия случай определените 17 показателя характеризиращи головите атаки. Данните за провеждане на логистичен анализ по фази на първенството (групова, финална и общо)ипо видове голови атаки (от статично положение, контраатака и с постепенно нападане)са систематизирани и статистически обработени в три групи – общо за цялото първенство и отделно за груповата и финалната фаза. По този начин  проведения статистически анализ дава възможност за разкриване на най-новите тенденции във футболната игра, за научно издържани сравнителни анализи с други първенства, като изходна база за научно сравнение.

          В следващото изложение са представени детайлните резултати  от вариационния анализ  по определение  от нас 17 показателя. За по-достъпно разбиране нивата на основните статистически показатели, допълнително в таблиците сме включили още два статистически показателя (сумата и процента)даващи възможност по разбираемо да се вникне в относителния дял на разглежданата характеристика спрямо общия брой на реализираните голови атаки за дадената фаза или вид атака.

          Специфична особеност на статистическия анализ  във футбола е, че при някои изследвани  показатели дисперсиите са твърде големи, което се дължи на твърде малко вариабилния им брой в една среща, например  автоголове, голове с глава, голове от дузпа, брой докосвания на топката и др.

 

Таблица № 1

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

646

-

3.78

3.41

90

1

16

15

1.35

1.67

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

675

-

3.99

2.20

55

1

9

8

0.59

-0.75

3

Времетраене на атаката

s

2298

-

13.4

13.8

103

1

104

103

2.56

11.06

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

109

64

0,64

0,48

75

-

-

-

-0,58

-1,69

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

44

26

0,26

0,44

169

-

-

-

1,12

-0,75

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

17

10

0,10

0,30

300

-

-

-

2,70

5,36

7

Брой голове от  дузпа

бр.

15

8,8

0,09

0,29

322

-

-

-

2,79

5,86

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

3

1,75

0,02

0,13

650

-

-

-

7,41

53,61

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

9

5,3

0,05

0,22

440

-

-

-

4,04

14,51

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

23

13,5

0,13

0,34

261

-

-

-

2,16

2,70

11

Брой докосвания на топката преди гола

бр.

278

-

1,63

1,17

72

0

7

7

2,25

5,42

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

75

44

0,44

0,50

114

0

1

1

0,25

-1,96

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

55

29,6

11

1

121

120

-0,09

-0,93

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

34

20

0,20

0,34

39

-

-

-

-2,31

3,53

15

Брой автоголове

бр.

4

2,3

0,02

0,45

45

-

-

-

-2,23

5,00

 Общо за  първенството -  голове в групова и финална фаза

Брой случаи – N = 171реализирани  гола;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0. 298 ;      Ex  ≤ 0.823  ;

          Резултатите в таблица № 1 отразяват  глобалното състояние на футбола в света, те отразяват игровата дейност на най-добрите 32 отбора за последните 4 години и на самото Световното първенство през 2014 година. За детайлен анализ на елитните отбори,  от най-добрите отбори, справката трябва да се насочва към отборите от финалната фаза (вж. таблица 3). Видно е, че най-ефективните голови атаки са завършващите от наказателното поле – 64%,  голови атаки започнати след отнемане на топката – 44 % и на трето място голове вкарани с глава – 20 %, т.е. 80 % от головете са отбелязани с крак. Средния брой на участвалите играчи в атаките е 4, със средно 4 подавания и времетраене на атаката 14 секунди.

Таблица №  2

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за груповата фаза на първенството

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

499

-

3,67

3,26

89

1

15

14

1,31

1,64

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

539

-

3.95

2.19

55

1

9

8

7,98

90,81

3

Времетраене на атаката

s

1822

-

13.40

14.1

105

1

104

103

2.80

12.79

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

86

62

0,63

0,48

76

-

-

-

-0,55

-1,72

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

37

27

0,27

0,45

167

-

-

-

1,04

-0,94

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

13

9

0,09

0,29

322

-

-

-

2,78

5,82

7

Брой голове от  дузпа

бр.

8

6

0,06

0,24

400

-

-

-

3,79

12,56

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

2

1,5

0,01

0,02

200

-

-

-

8,15

65,44

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

8

6

0,06

0,24

400

-

-

-

3,79

12,56

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

17

12

0,12

0,33

275

-

-

-

2,29

3,31

11

Брой докосвания на топката пред гола

бр.

233

-

1,71

1,25

73

1

7

1

2,10

4,45

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

62

45

0,45

0,50

111

-

-

-

0,18

-2,00

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

53,5

26,5

49

1

95

94

-0,35

-1,06

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

32

23,3

0,23

0,32

36

-

-

-

-2,58

4,95

15

Брой автоголове

бр.

3

2,2

0,02

0,50

67

-

-

-

-2,00

4,00

Брой случаи – N = 137  реализирани  гола;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.336  ;   Ex  ≤ 0.828  ;

          На таблицата са представени головите атаки на всички отбори участващи в първенството и в груповата фаза. При анализа на резултатите трябва да се има предвид, тактиката на отборите в тази фаза може да има влияние върху получените резултати. Доминиращите голови атаки в тази фаза са от наказателното поле – 62%, след отнемане на топката – 45%, голове от вратарското поле – 27 %  и вкарани голове с глава – 23.3 %.

Таблица №  3

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за финалната фаза на първенството

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

146

-

4,17

3,98

95

1

16

15

1,37

1,47

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

138

-

3,94

2,26

57

1

8

7

0,67

-0,67

3

Времетраене на атаката

s

476

-

13,6

12,9

95

1

55

54

1,35

1,71

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

23

66

0,66

0,48

73

-

-

-

-0,69

-1,62

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

7

20

0,20

0,40

200

-

-

-

1,57

0,48

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

4

11

0,11

0,32

291

-

-

-

2,53

4,69

7

Брой голове от  дузпа

бр.

3

8,6

0,09

0,35

389

-

-

-

2,28

3,50

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

1

2,8

0,03

0,17

567

-

-

-

5,92

35,0

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

1

2,8

0,03

0,17

567

-

-

-

5,92

35,0

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

6

17

0,17

0,38

223

-

-

-

1,82

1,40

11

Брой докосвания на топката пред гола

бр.

45

-

1,28

0,71

55

1

4

3

2,13

6,02

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

13

37

0,37

0,49

132

-

-

-

0,56

-1,80

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

62,4

39

62

3

121

118

-0,07

-1,47

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

2

5,7

0,06

0,58

97

-

-

-

0,00

-6,00

15

Брой автоголове

бр.

1

2,8

0,03

0,71

237

-

-

-

0,00

0,00

Брой случаи – N = 35реализирани  гола;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.621  ;   Ex  ≤ 0. 858 ;

       В таблица 3, за финалната фаза на първенството,  фактически е представено нивото на световния елит във футбола през  2014 година.  За реализираните 35 гола , доминират голови атаки в най-голяма степен от вратарското поле – 66 %,  голове след отнемане на топката – 37 %, голове от вратарското поле – 20 %, и голове  от ъглов удар – 17 %.

Таблица №  4

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за цялото първенство  -  голове от статично положение

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

53

-

1,06

1,06

1

1

5

4

1,60

3,60

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

104

-

2,08

1,06

51

1

6

5

1,52

3,28

3

Времетраене на атаката

s

161

-

3,22

3,98

124

1

24

23

3,75

16,09

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

27

54

0,54

0,50

92

-

-

-

-0,17

-2,06

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

18

36

0,36

0,48

133

-

-

-

0,60

-1,71

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

5

10

0,10

0,30

300

-

-

-

2,75

5,79

7

Брой голове от  дузпа

бр.

10

20

0,20

0,40

200

-

-

-

1,55

0,41

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

3

6

0,06

0,24

400

-

-

-

3,82

13,12

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

9

18

0,18

0,39

217

-

-

-

1,72

0,99

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

23

46

0,46

0,50

109

-

-

-

0,17

-2,0,6

11

Брой докосвания на топката пред гола

бр.

55

-

1,10

0,36

33

1

3

2

3,96

16,48

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

51,9

27,4

53

3

94

91

-0,29

-1,27

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

21

42

0,42

0,34

81

-

-

-

-2,42

4,21

15

Брой автоголове

бр.

2

4

0,04

0,58

145

-

-

-

-1,73

-

Брой случаи – N = 50реализирани  гола;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0. 533 ;  Ex  ≤ 0.848 ;

В таблица № 4 се характеризират головите атаки според начина по който се реализира гола, в случай от статично положение. По 5 показателя се наблюдава голяма честота на вкараните голове, което ги типизира за цялото първенство, както следва:  от наказателното поле -  54%, от ъглов удар – 46%,  с глава – 42%, т.е. 58 % с крак, от вратарското поле – 36% и от дузпа – 20%.

Таблица №  5

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за цялото първенство  -  голове от контраатаки

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

216

-

2,96

1,51

51

1

7

6

0,42

0,15

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

258

-

3,53

1,37

39

1

7

6

0,60

0,30

3

Времетраене на атаката

s

767

-

10,51

4,90

47

3

22

19

0,64

-0,40

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

55

75

0,75

0,43

57

-

-

-

-1,20

-0,57

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

10

14

0,14

0,35

250

-

-

-

2,16

2,72

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

7

9,6

0,09

0,30

333

-

-

-

2,80

6,02

7

Брой голове от  дузпа

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Брой докосвания на топката пред гола

бр.

140

-

1,92

1,38

72

1

7

6

1,68

2,96

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

58

79

0,79

0,41

52

-1,49

0,22

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

59,5

30,5

147

1

121

120

30,5

-0,92

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

12

16

0,16

0,28

175

-

-

-

-3,61

13,0

15

Брой автоголове

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Брой случаи – N = 73реализирани  гола ;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.450 ; Ex  ≤ 0.840 ;

          В таблица № 5 се характеризират контраатаките по начин и по място. Типичните случай с най-голяма честота за контраатаките са след отнемането на топката -  79 %  и стрелба от наказателното поле – 75 %. От 73 гола 12 са вкарани с глава, което представлява 16 %. Средния брой на участващите в атаките играчи е 3–4. Продължителността на атаката - е от 3 до 22 s.

 Таблица №  6

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за цялото първенство  -  голове от постепенна атака

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

386

-

8

3,30

41

2

16

14

0,48

0,16

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

318

-

6.62

1.57

23

3

9

6

-0.73

0.01

3

Времетраене на атаката

s

1394

-

29.04

16.39

56

6

104

98

2.24

8.43

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

27

56

0,57

0,50

88

-

-

-

-0,31

-1,99

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

16

33

0,33

0,48

145

-

-

-

0,73

-1,53

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

5

10

0,10

0,31

310

-

-

-

2,68

5,38

7

Брой голове от  дузпа

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Брой докосвания на топката преди гола

бр.

83

-

1,73

1,20

69

1

6

5

2,02

3,92

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

16

33

0,33

0,48

145

-

-

-

0,73

-1,53

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

55

30,5

55

5

119

114

0,14

-0,68

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

1

2

0.21

-

-

-

-

-

-

15

Брой автоголове

бр.

2

4

0.04

-

-

-

-

-

-

Брой случаи – N = 48реализирани  гола;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.535  ;  Ex  ≤ 0.850  ;

От таблица № 6 се вижда, че с най-голяма честота са случаите на постепенна атака завършваща от наказателното поле – 56 %, със средно 8 подавания, с времетраене от 6 до 104 секунди  и участие на  3 до 9 играчи, средно 7 броя.  С по 33 % са случаите  атаката да завърши във вратарското поле и след отнемане на топката. От общо 48 реализирани гола  10 % са нанесени извън наказателното поле.

Таблица №  7

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за груповата фаза на първенството – голове от статично положение

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

43

-

1,10

1,12

102

1

5

4

1,12

3,55

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

83

-

2,13

1,13

53

1

6

5

1,13

3,18

3

Времетраене на атаката

s

135

-

3,46

4,41

127

1

24

23

4,41

13,03

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

20

51

0,51

0,51

100

-

-

-

0,51

-2,11

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

15

38

0,38

0,49

129

-

-

-

0,49

-1,85

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

4

10

0,10

0,31

310

-

-

-

0,31

5,72

7

Брой голове от  дузпа

бр.

8

20

0,20

0,41

205

-

-

-

0,41

0,32

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

2

5

0,05

0,22

440

-

-

-

0,22

16,78

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

8

20,5

0,20

0,41

205

-

-

-

0,41

0,32

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

17

43,6

0,43

0,50

116

-

-

-

0,50

-2,04

11

Брой докосвания на топката преди голове

бр.

44

-

1,12

0,41

37

1

3

2

0,41

12,18

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Минута в която е вкаран голове

min

-

-

52,4

23,9

46

3

86

83

23,9

-1,10

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

19

49

0,49

0,30

237

-

-

-

0,30

7,56

15

Брой автоголове

бр.

1

2,6

0,03

0,71

142

-

-

-

-

-

Брой случаи – N = 39реализирани  голове;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.587 ; Ex  ≤ 0.854  ;

          Головете от статично положение за груповата фаза имат най-голяма честота при изпълнение от наказателното поле – 51 %, почти толкова са вкарани  с глава – 49 %, от ъглов удар – 43.6 %, от вратарското поле – 38 и 20 % от дузпа и от фаул с подаване. Преди стрелбата от статично положение са участвали средно 2-ма играчи, с 1.1 броя  подавания и времетраене на атаката средно 3.5 s.

Таблица №  8

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за груповата фаза на първенството – голове от контраатаки

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

186

-

3

1,59

53

1

7

6

0,38

-0,03

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

223

-

3,6

1,45

40

1

7

6

0,51

-0,02

3

Времетраене на атаката

s

666

-

10,7

5,14

48

3

22

19

0,59

-0,69

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

47

76

0,76

0,43

56

-

-

-

-1,23

-0,49

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

8

13

0,13

0,34

261

-

-

-

2,27

3,25

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

7

11

0,11

0,32

291

-

-

-

2,51

4,43

7

Брой голове от  дузпа

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Брой докосвания на топката пред гола

бр.

125

-

2,02

1,42

70

1

7

6

1,64

2,71

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

49

79

0,79

0,41

52

-

-

-

-1,46

0,14

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

56,5

28

49

1

95

94

-0,43

-1,00

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

12

19

0,19

0,28

147

-

-

-

-3,61

13,00

15

Брой автоголове

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Брой случаи – N = 62реализирани  голове;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.490 ; Ex  ≤ 0.843  ;

          Головете  от контраатака в груповата фаза са с висока честота след отнемане на топката – 79% , от наказателното поле – 76 % и с глава – 19 %, т.е. 81 % са с крак.  Атаките продължават средно 11 s, в които участват средно 4 играчи и брой подавания преди гола – средно 3.  Голям е процента и на головете вкарани с глава – 19 %,  12 от общо 62 реализирани гола с контраатака.

Таблица №  9

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за груповата фаза на първенството – голове от постепенна атака

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

269

-

7,9

3,15

40

2

15

13

3,15

0,48

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

228

-

6.70

1.51

8

3

9

6

-0.76

0.61

3

Времетраене на атаката

s

1016

-

29.88

18.1

60

6

104

98

2.29

7.63

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

18

53

0,53

0,51

96

-

-

-

-0,12

-2,11

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

14

41

0,41

0,50

122

-

-

-

0,37

-1,98

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

2

6

0,06

0,24

400

-

-

-

3,92

14,24

7

Брой голове от  дузпа

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Брой докосвания на топката пред гола

бр.

63

-

1,85

1,35

73

1

6

5

1,77

2,47

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

12

35

0,35

0,48

137

-

-

-

0,64

-1,69

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

50

27,1

54

5

87

82

-0,32

-1,27

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

1

3

0.30

-

  -

-

-

-

2,00

4,00

15

Брой автоголове

бр.

2

6

0.60

-

-

-

-

-

-1,73

-

                                                                                                                                                                                                                               

Брой случаи – N = 34реализирани  голове ;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.620 ; Ex  ≤ 0. 860 ;

Головете от постепенна атака  в груповата фаза имат три основни характеристики. Постигнати са с най-голям процент от наказателното  и вратарското поле  – 53 и 41  %, след отнемане на топката – 35 %. Постепенната атака продължава средно от 30 s (от 6-104s),  средно между 3 и 9 играчи със средно 8 подавания преди гола (от  2  до  15 подавания.)

Таблица №  10

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за финалната фаза на първенството – голове от статично положение

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

10

-

0,91

0,83

91

1

2

2

0,19

-1,48

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

21

-

1,91

0,83

43

1

3

2

0,19

-1,48

3

Времетраене на атаката

s

26

-

2,36

1,69

72

1

7

6

2,34

6,47

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

7

64

0,64

0,50

78

-

-

-

-0,66

-1,96

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

3

27

0,27

0,47

174

-

-

-

1,19

-0,76

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

1

9

0,09

0,30

333

-

-

-

3,32

11,00

7

Брой голове от  дузпа

бр.

2

18

0,18

0,40

222

-

-

-

1,92

2,04

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

1

9

0,09

0,30

333

-

-

-

3,32

11,00

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

1

9

0,09

0,30

333

-

-

-

3,32

11,00

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

6

54

0,54

0,52

96

-

-

-

0,21

-2,44

11

Брой докосвания на топката пред голове

бр.

11

100

1

0

0

-

-

-

-

-

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Минута в която е вкаран голове

min

-

-

50

38,9

78

3

94

91

-0,14

-2,25

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

2

18

0,18

0,58

322

-

-

-

-1,73

-

15

Брой автоголове

бр.

1

9

0.91

0

0

-

-

-

-

-

Брой случаи – N = 11реализирани  голове;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.700 ; Ex  ≤ 0.907  ;

Финалната фаза е играта на шампионите.  От 11 реализирани гола с  най-голяма честота  са тези от наказателното поле – 64 % , и изпълнените от ъглов удар -  54 %, на головете от вратарското поле – 27 %,  и от дузпа 18 %.  Вкараните голове с глава  са със същата честота, както при дузпите - 18 %, т.е. 82 % с крак. Това издига значението на играта с глава  и необходимостта  от умело пласиране в полето пред вратата, както и на взривната сила на футболистите.

Таблица №  11

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за финалната фаза  на първенството – голове от контраатаки

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

30

-

2,73

1,00

37

1

4

3

-0,05

-1,00

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

35

-

3,18

0,75

23

2

4

2

-0,33

-0,88

3

Времетраене на атаката

s

101

-

9,18

3,09

34

3

14

11

-0,78

0,57

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

8

73

0,73

0,46

63

-

-

-

1,19

-0,76

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

2

18

0,18

0,40

222

-

-

-

1,92

2,04

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Брой голове от  дузпа

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Брой докосвания на топката пред гола

бр.

15

-

1,36

1,02

75

1

4

3

1,80

4,44

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

9

82

0,82

0,40

49

-

-

-

-1,92

2,04

13

Минута в която е вкаран гола

min

-

-

72

40,7

56

8

121

113

-0,43

-1,53

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Брой автоголове

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Брой случаи – N = 11 реализирани  голове ;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.700 ; Ex  ≤ 0.907  ;

Основната характеристика на контраатаките във финалната фаза  е, че най-често те започват  след отнемане на топката – 82 %.  и от наказателното поле – 73 %, От 11 реализирани гола 2 от тях (18 %)са вкарани от вратарското поле. Контраатаките са продължавали средно от  9s,  средно от 3-ма играчи , със средно 3 подавания преди гола.

Таблица №  12

Средни стойности и вариативност на резултатите

за  головите атаки на Световното първенство по футбол, 2014 год.

Общо за финалната фаза на първенството – голове от постепенна атака

Показатели

МЕ

Сума

%

Х

S

V

Xmin

Xmax

R

As

Ex

1

Брой подавания преди гола

бр.

117

-

8,36

3,75

45

2

16

14

0,48

-0,12

2

Брой играчи участвали в атаката за гола

бр.

90

-

6,43

1,74

27

3

8

5

-0,68

-0,88

3

Времетраене на атаката

s

378

-

27

11,35

42

10

55

45

0,91

1,83

4

Брой голове от наказателното поле

бр.

9

64

0,64

0,50

78

-

-

-

-0,67

-1,84

5

Брой голове от вратарското поле

бр.

2

14

0,14

0,36

257

-

-

-

2,29

3,79

6

Брой голове извън наказателното поле

бр.

3

21

0,21

0,42

200

-

-

-

1,57

0,50

7

Брой голове от  дузпа

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Брой  голове от пряк свободен удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Брой голове от фаул с подаване

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Брой голове от ъглов удар

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Брой докосвания на топката преди гола

бр.

20

-

1,43

0,65

45

1

3

2

1,30

0,95

12

Брой голове след отнемане на топката

бр.

4

29

0,28

0,47

168

-

-

-

1,07

-1,03

13

Минута  в която е вкаран гола

min

-

-

65

36,3

56

16

119

103

0,23

-1,33

14

Брой голове вкарани с глава

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

Брой автоголове

бр.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

                                                                                                                                                                                             

Брой случаи – N = 14 реализирани  голове;   Критични значения при α  ≤  0,05:  As  ≤ 0.700  ;  Ex  ≤ 0.915 ;

          Головете от постепенна атака са изпълнявани най-често – 64 % от наказателното поле, 21 %  извън наказателното поле и 14 % от вратарското поле.  След отнемане на топката са реализирани 4 гола от  общо 14 , т.е. – 29 %. В постепенната атака участват средно 6 играчи с 8 подавания преди гола.  Времетраенето на атаката е сравнително по-продължително  - средно 27 s, с вариация от 10 до 55 s.