Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

Бзрзъото решаване на ситуациите ... е въпрос на бърза мисъл.

Много хора смятат чe рецептата за успеха в отборните спортове и най-вече във футбола, се състой в колективната работа, постоянни и развиващи тренировки. Успехът може да се начертае независимо от възрастта на футболистите във един отбор и неговото ниво.

 Държанието и методите на един треньор определят характера на отбора, личността и философията която предава на своите играчи влияят върху техните чувства. Със своето държание може да им вдигне самочувствието, да ги накара да се почустват значими и да им вкорени страстта на еуфорията.

Помощи за треньора: Един Важен инструмент за треньора е създаването на файл (папка-архив) с постиженията на всеки един играч по отделно – неговата съсредоточеност и ниво на изпълнение на отделните задачи във тренировъчния процес. Този файл трябва да е достъпен за играчите с цел правенето на точни забележки върху липсите на всеки футболист. По този начин треньорът затвърждава с доказателства причините за неизползването на даден футболист като му дава дава повод да продължи да работи упорито

Комбинация на възможнстите на футболиста.

Много е важно във футбола, играчите да действат без собствената воля и в предварително начертана рамка. Важно е да използват мисълта си имайки развито чуство за отговорност и взимане на решения. Характерно е че един футболист държи топката в краката си около 5% от общото време на мача. В съвремениия футбол бързината на мисленето е еднакво важна с бързината на тялото, като и двете характеристики в по-голямата си част са генетично заложени и имат определен процент на развитие чрез тренировки.

Един добър футболист трябва да освен скорост, да има точност и издържливост. Тези три компонента трябва да са развити до висока степен и да бъдат свързани по между си, както и да си взаимодействат. Вярно е, че съчетаването и сработването на тези величини е трудно за един футболист, но спрямо съвременните изисквания на футбола, успеше е този, който реагира на създаните се ситуации и възможно най-висока скорост съчетано с най-голяма точност. Примерно ако  един нападател е силен и бърз но няма точност при завършването е еднакво неефактивен със един който завършва с точност ситуациите но трудно излиза на такива. В повечето случаи неуспехът на някои талантливи футболисти не се дължи на физическите или техническите възможности, а е въпрос на „акъл”.

Мисълта на терена!

На игралното поле футболистът трябва да мисли, да е съсредоточен о да се опитва да „прочете” ситуациите, използвайки предвидливостта. На тренировка трябва да се задават въпроси на играчите като: „Беше ли заел най-добрата позиция?” или „беше ли заел правилната позиция?”. Навременната намеса по време на тренировка от треньора за поправка на грешки от страна на играча помага за усъвършенстването му.

Игрови условия по време на тренировка!

В ситуации в които противника ни намира неподготвени или сме се позиционитали грешно, се налафа да се извършват спринтове от играчите съпътствани със нарушения. Тези бързи действия които изпълняват играчите трябва да бъдат интегрирани във тренировъчния процес. Около 90% от спринтовете са с дължина от 5 до 20 метра, логично е да се наблегне на тези разстояния. Едно предложение е да изпълняват общо 15 спринта на различни разстояния като най-дългия да бъде около 60 метра, 1 или 2 пъти седмично. Съяо така 40% от спринтовете се изпълняват с топка така, че трябва да се тренира и по този начин. За осъществяването на комбинирана технико-тактическа тренировка се изисква задоволително физическо състояние на играта.

Колкото повече се развиват нещата, толкова повече науката навлиза във футбола. Доста треньори взимат на предвид изследванията и проучванията които се правят в евроипейско и световно ниво и се опитват да използват нови методи във треноровъчните програми.

Философията на съвременния треньор!

А – Във футбола се чертае успехът.
Б – Тренировката трябва се провежда със  висока степен на концентрация.
В – Треньорът трябва да покаже на играчите си че са важни за него.
Г – Треньорът трябва да има мечти и амбиции за да ги предаде на свойте футболисти.
Д – Когато някой иска да промени нещо, започва пременяйки собственото си отношение.
Е – Добрият треньор „създава” добри играчиумният „създава” умни.
Ж – Главата е трети крак.
З – Треньорът трябва да повдига самочуствието на своите играчи и да ги насърчава да взимат решения.

 

Николай Греков