Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.

В тази статия ще се подчертае колко е необходимо да се аддаптират технико-тактическите изисквания както и използвания език в зависимост от играчите. Психология и футбол.

Когато се работи в младежкия сектор, индивидуалните различия и различните възрасти изискват съответните стилове на управление, комуникационни решения и предложения, както ина много различни упражнения , макар и с общи цели.

Мисля си, специално за функцията капацитет, те оказват силно влияние върху избора, който всеки треньор прави, когато взаимодейства с играчите си, защото, дори и ако целта е трениране на умствен процес, ние винаги трябва да отчитаме степента на съзряване и развитие на индивида.

Ако целта е специфично обучение на умения, винаги вземам под внимание следните неща:

  • На колко години е този човек?
  • Умее ли да  слуша?
  • Особено оживен ли е?
  • Лесно ли  се разсейва?
  • Имам ли конкретни впечатления, които могат да ми помогнат да разберапо-добре този въпрос?
  • Мога ли да се сравня с предишния треньор на детето?

Отношението на откритост и знания трябва винаги да се прилага.

Това означава, че треньорът трябва да разбере какви са възможностите на отделните членове на отбора и след това да може да направи най-подходящия избор в зависимост от целите.

Връщайки се на фактора капацитет, е важно да се избере подходящ език в зависимост от възрастта на субектите. Ако езикът е абстрактен или сложен, например, в ушите на детето, или, обратно, баналени смешен, ще загубите вниманието им.

Един елемент, на който трябва да бъде обърнато внимание е жизнеността и разнообразието на предлаганите техники, които никога не трябва да бъдат прекалено скучни и повтарящи се. Все пак, това не трябва да води до излишък на елементи и искания в рамките на едно упражнение, тъй като това би довело до затруднения за спортистите да следват обяснението и да намерят правилната концентрацияпри изпълнението. 

Мислете за различни упражнения, но не твърде сложни за малки деца. След време младите ще бъдат в състояние да направят по-труднии с висока сложност задачи.

Така че, е добре да има постепенно увеличение на интензивността на предложенията и достатъчно повторения на едно и също. 

От друга страна, с увеличаване на възрастта се увеличава способността на младите хора да останат фокусирани и съсредоточени дори пред по-монотонни и повтарящи се задачи, носеща необходими за растежа им (тактика, например). След това, с увеличаване на възрастта, ако расте интензивността, от друга страна, може в определени моменти се увеличи повторяемостта, в която, както знаем, има определена доза скука.

Бавното преминаване през отделните нива гарантира растеж на индивида и, в същото време, тренировката влияе положително върху капацитета и по-специално концентрацията му.