Добрият треньор може да промени
развитието на един мач.
Великият треньор може да промени
развитието на нечий живот.